Rozpočtování staveb v cenové soustavě URS

Pro projektanty, investory, realizátory staveb a stavebníky

O nás

Vytvoříme stavební rozpočty objektů

  • pro bydlení
  • občanské výstavby
  • průmyslových
  • novostaveb
  • rekonstruovaných

Formou

Kalkulací

nákladů stavby pomocí agregovaných položek podle zjednodušené dokumentace například pro územní řízení nebo stavební povolení.

Položkových rozpočtů včetně výkazů výměr

zahrnujících všechny náklady, potřebné pro realizaci stavebního díla podle projektové dokumentace pro provedení stavby nebo stavební povolení.

Rozpočtů pro veřejné zakázky

zpracovaných podle Vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Oceněním „slepých“ rozpočtů

určených pro výběr zhotovitele doplněním jednotkových cen s využitím aktuální databáze společnosti URS, včetně kontroly výkazů výměr podle projektové dokumentace.

Reference   (v mil. Kč)

rok 2016

Novostavba bytového domu - rezidence Ovocná, Opava 10,8
Stavební úpravy objektů firmy Glumbík s.r.o., Ostrava 2,8
Zateplení objektů SBD Hodoňan, Hodonín 7,5
Rekonstrukce mateřské školy U Sýpky, Fulnek 27,2
Novostavba tří BD - ul. Krásnopolská, Ostrava Pustkovec 68,5
Stavební úpravy Knurrův dům, ul. Sborová, Fulnek 40,5

rok 2017

Demolice - Areál nemocnice Rýmařov, dětské oddělení 1,1
Stáj pro hospodářská zvířata, Dětřichovice 2,2
Rekonstrukce objektu pro vzdělávání, ul. J. Sedláka, Rýmařov 12,2
Polyfunkční bytový dům, Poděbradova ul., Ostrava 12,8
Obytná zóna Na Výsluní, Lipník nad Bečvou 47,9
Zateplení tří bytových domů, Staré město u Bruntálu 4,9

rok 2018

Kulturní dům Mniší, výměna oken a zastřešení terasy 3,1
Stavební úpravy bytového domu, ul. Stará, Krnov 17,5
Stavební úpravy a přístavba penzionu Na farmě, Tvrdkov 15,2
Novostavba hasičské zbrojnice Horní Benešov 13,2
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Okružní, Bruntál 19,7
Zateplení haly Colorspol, Antošovická ulice, Ostrava 8,3
Novostavba RD Děrné 9,2
Skořápka - Městské centrum uměleckých terapií, Ostrava 33,0
Rekonstrukce ZŠ Klicperova v Ostravě - Mariánských Horách 23,2
Demolice prádelny, Nákladní ul., Opava 15,4

rok 2019

Novostavba RD Ludgeřovice 5,0
Výměna kondenzátního a parního potrubí Veolia Krnov 35,5
Novostavba požární zbrojnice v obci Baška 29,8
Rekonstrukce zámku v Jindřichově 124,6
Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál 21,3
Demolice Kultůrního domu Bruntál 48,4
Přístavba a opravy ZŠ Okružní, Bruntál 19,4
Novostavba hasičské zbrojnice Horní Benešov 13,2
Fakultní nemocnice Ostrava, rekonstrukce dětské kliniky 36,2
Rezidenční bydlení Brněnské terasy 34,9

rok 2020

Novostavba objek č.106 - areál Dopravní podnik Opava 14,6
Sportovní hala Břidličná66,3
Zateplení dvojdomu Hadovka 24, Praha6,8
Administrativní budova Scaserv Ostrava37,2
Bytový dům Triangl Opava40,1

Kontakt

Ing. Alena Chmelová

IČO: 76445755

rozpocty[@]termotest.cz

+420 607 594 827