Rozpočtování staveb v cenové soustavě URS

Pro projektanty, investory, realizátory staveb a stavebníky

O nás

Vytváříme od roku 2009 stavební rozpočty objektů

  • pro bydlení
  • občanské výstavby
  • průmyslových
  • novostaveb
  • rekonstruovaných

Formou

Kalkulací

nákladů stavby pomocí agregovaných položek podle zjednodušené dokumentace například pro územní řízení nebo stavební povolení.

Položkových rozpočtů včetně výkazů výměr

zahrnujících všechny náklady, potřebné pro realizaci stavebního díla podle projektové dokumentace pro provedení stavby nebo stavební povolení.

Rozpočtů pro veřejné zakázky

zpracovaných podle Vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Oceněním „slepých“ rozpočtů

určených pro výběr zhotovitele doplněním jednotkových cen s využitím aktuální databáze společnosti URS.

Certifikát člena Klubu rozpočtářů

Reference za poslední 4 roky   (v mil. Kč)

rok 2019

Novostavba RD Ludgeřovice 5,0
Výměna kondenzátního a parního potrubí Veolia Krnov 35,5
Novostavba požární zbrojnice v obci Baška 29,8
Rekonstrukce zámku v Jindřichově 124,6
Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál 21,3
Demolice Kultůrního domu Bruntál 48,4
Přístavba a opravy ZŠ Okružní, Bruntál 19,4
Novostavba hasičské zbrojnice Horní Benešov 13,2
Fakultní nemocnice Ostrava, rekonstrukce dětské kliniky 36,2
Rezidenční bydlení Brněnské terasy 34,9

rok 2020

Novostavba objek č.106 - areál Dopravní podnik Opava 14,6
Sportovní hala Břidličná66,3
Zateplení dvojdomu Hadovka 24, Praha6,8
Administrativní budova Scaserv Ostrava37,2
Bytový dům Triangl Opava40,1
Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ Krnov84,0
Bytový dům Stonava48,0
Restaurace Burger King Příšovice6,2
Restaurace KFC Příšovice9,6
Novostavba výpravní budovy, Dopravní podnik Opava14,6

rok 2021

Rekonstrukce a přístavby kulturního domu v Oldřišově35,9
Novostavba RD Vítkov7,1
Novostavba RD Březnice6,0
Lůžkový blok FN Ostrava - rekonstrukce111,0
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově NHQ centrála ČSOB49,3
ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična41,7
Přestavba budovy bývalé MŠ v Hynčicích14,1
Dům ve svahu s konzolou, Borkovany16,5
Stavba montážní haly Keestrack 4, Šternberk206,0

rok 2022

Středisko volného času Opava - Stavební úpravy, půdní vestavba a přístavba výtahu28,1
Přístavba skladovací haly ke stávající hale v Kopřivnici139,9
FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy173,2
Prodejna smíšeného zboží LIDL Předávací stanice, Ostrava Výškovice21,1
Stavební úpravy severního křídla kláštera řádu sv. Voršily v Kutné Hoře - vestavba bytů 24,9
Vestavba RD, Krnov Krásné Loučky5,6
RD Velká Polom16,8
Novostavba rodinného domu k.ú. Místek15,1
Nová hala JACER, Ústí nad Labem – Předlice133,2

Kontakt

Ing. Alena Chmelová

IČO: 76445755

rozpocty[@]termotest.cz

+420 607 594 827