1

Měření tepelných úniků při projektování zateplení, zjištění účinnosti realizovaných izolací po zateplení budov, jako podklad pro reklamaci.

1

Kontrola izolačních vlastností oken, dveří, podlah, střech, zdí, rozvodů tepla a poruch elektroinstalace.

1

Lokalizace rosných bodů na konstrukci kde se sráží vlhkost a mohly by se zde vytvořit plísně.

1

Ke kontrole skutečného provedení podlahového vytápění a vyhledávání případných závad.

1

Před koupí domu ke zjištění skutečného stavu nemovitosti jako podkladu k plánování oprav a rekonstrukcí.

Optimální podmínky pro termografii exteriérů vytápěných budov jsou v zimním období, nejlépe při teplotách do +5° C. Měření se provádí při zatažené obloze, nesmí vát silný vítr, pršet a sněžit.

V interiéru jsou podmínky závislé na druhu měřeného objektu.

Dokladem o měření termokamerou je protokol o zkoušce. Obsahuje popis objektu, podmínky měření, snímky rozložení povrchových teplot a kritických míst s únikem tepla.

Součástí protokolu je návrh na odstranění závad a zlepšení tepelně izolačních vlastností stavby.